Ο κωδικός για την δοκιμαστική σελίδα ενημέρωσης είναι demo